QUNDIS tanıtım

Kalite değerlendirmeleri

Qundis ErfurtAndreas Friese

Güven ölçülebilirdir.

QUNDIS tüm işletme faaliyetlerinde sürdürülebilir kalitenin sağlanmasının uzun ömürlü başarının ön koşulu olduğu gerçeğinin bilincindedir.

Bu nedenle, şirketimiz kalite güvenceyi merkezi kalite kontrol departmanının özel görevi olarak görmemektedir. QUNDIS kalite taahhüdünün yerine getirilmesinde her ekip, her çalışan ve her tedarikçi ayrı bir rol oynamaktadır. Geçerli kalite kılavuzlarına uygunluk ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 uyarınca onayımız dahilinde belgelenmektedir.

Yetki dağıtma temelinde düzenlenen kalite yönetimimiz açık bir şekilde tanımlanmış kalite güvence araçları ve şirkete özel denetimler için geçerlidir. Bu, sektör standartlarıyla uyum içerisindedir. Modifiye veya en son geliştirilen ürünlerin var olan QUNDIS sistem yapılarına entegrasyonunu sağlamak için referans binalar çalıştırmaktayız.