Servis ve bilgilendirme

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Genel sorular

Ölçüm cihazım hasara uğrarsa ne yapılması gerekir?

Ölçüm cihazınız hasarlıysa veya kusurluysa, sayaç okuma hizmeti veren kurum ile iletişim kurun.

Sayaç okuma cihazları ne zaman değiştirilmelidir?

Kalibrasyon zorunluluğu nedeniyle sıcak su sayaçları ve ısı sayaçları beş yılda bir ve soğuk su sayaçları altı yılda bir kalibre edilmelidir. Bina sahibi kalibrasyon zorunluluklarına uymakla yükümlüdür. Bunun yasal dayanağı kalibrasyon mevzuatı §2’dir.

Piller değiştirilebilir mi?

Hayır, piller değiştirilemez. Cihazın komple kendisi değiştirilmelidir.

Telsiz ile gerçekleştirilen veri iletimi kurcalanabilir mi?

Yazılımımızdaki çeşitli parola aşamaları yetkisiz kişilerin verilere erişimini önlemektedir. Veri telegramının özel yapısından ötürü, veriler yazılım bileşenlerimiz (telsiz yazılımı, cihaz sürücüleri) olmaksızın deşifre edilemez. Cihaz atanamaması (kiracı adı, daire numarası, vs. gibi yerel veriler) kullanıcı davranışıyla ilgili hiçbir sonuca varılamayacağı anlamına gelmektedir. Bu teknik özellikler iletilen verilerin telsiz sistemimiz içerisinde manipülasyonunu güvenilir bir şekilde önler.

Telsiz iletimi sağlık açısından tehlikeli midir?

Telsiz sistemimiz elektromanyetik açıdan son derece güvenlidir. Telsiz sayaç okuma cihazlarımızın iletim çıkışı 1 miliwattın altındadır. Hâlihazırdaki cep telefonlarının (UMTS) ortalama çıkışı 250 miliwatt’tır. Sonuç itibariyle, cep telefonlarının ortalama radyasyon seviyesi QUNDIS telsiz sistemlerinin 200 katıdır. Sayaç ölçüm cihazlarının optimize edilmiş iletim performansı ve minimum iletim süresi ilgili seviyelerin federal emisyon koruma yönetmeliklerince zorunlu koşulan sınırların oldukça altında kalmasını sağlar.

Sayaç okuma cihazları neden takılmalıdır?

Tüketim temelli faturalandırma sürdürülebilir enerji ve su tüketimine ve dolayısıyla iklimin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar sayaç okuma cihazlarının tek başına varlığının %20-%30 arasında enerji tasarrufu sağladığını göstermektedir. Tüketimin ölçüldüğü hallerde kaynaklarımızı ekonomik şekilde kullanırız. Diğer taraftan genel dağıtım sarfiyatını artırmaktadır. Isı maliyet direktifi 5627 sayılı yönetmelik temelli faturalandırma zorunludur.

Cihazlarımın okuma işlemlerini ve bakımını kim üstlenmelidir?

Cihazlarınızın okunması ve bakımı sizden sorumlu sayaç okuma hizmeti veren kurum tarafından gerçekleştirilir.

Cihazlarım doğru şekilde kurulmuş mudur?

Sayaç okuma hizmeti veren kurum cihazlarınızın doğru takılıp takılmadığını denetleyecektir.

Cihazın doğru takılıp takılmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Tüm QUNDIS cihazları dört dakikada bir dahili kontrol gerçekleştirir. Bu kontrol sorun olduğunu gösterdiği takdirde, bir ‘Hata’ mesajı görüntülenir. Söz konusu hata mesajını sayaç okuma hizmeti veren kuruma bildirmelisiniz.

Isı pay ölçerler

Birim ölçeği ve ürün ölçeği arasındaki fark nedir?

Birim ölçeğinde, her bir ısı pay ölçer aynı K değeriyle programlanır. Fatura düştüğünde görüntülenen değer radyatörün değerlendirme faktörleriyle çarpılır, söz konusu değerlendirme faktörleri de hesaplanır. Değerlendirme faktörü radyatörün ısı çıkışına, radyatör tipine ve montaj tipine, faturada yazılı bilgilere bağlıdır. Hesaplanan değerler toplamı faturada tüketim birimi olarak görünür. Ürün ölçeğinde ise her bir ısı pay ölçer radyatörün K değeriyle önceden programlanmıştır. Faturadaki değerler ısı pay ölçerindeki değerlerin aynısıdır.

Tek sensörlü ve çift sensörlü işletim arasındaki fark nedir?

Tek sensörlü işletimde ortam sıcaklığı için sabit bir değer belirlenir ve sadece radyatör sıcaklığı ölçülür. Çift sensörlü işletimde ortam sıcaklığı ile radyatör sıcaklığı arasındaki gerçek fark hesaplanır. Ölçüm değeri tek (radyatör) veya çift sensör (radyatör ve ortam sıcaklığı sensörü) aracılığıyla kaydedilir.

Radyatörü kapattığımda ısı pay ölçer neden sayım yapmaya devam ediyor?

Isı pay ölçerler sadece radyatörün sıcaklığı oda sıcaklığının üzerine çıktığında sayım yapar.

Elektronik pay ölçerin ekranındaki rakam ve semboller ne anlama gelmektedir?

Geçerli tüketimin görüntülenmesiyle birlikte, sadece ürün ölçeğinin aktüel tüketimi KWh cinsinden gösterdiğini unutmayın. Birim ölçekli bir ısı pay ölçerde sadece basit bir değer görüntülenir, bu değerin spesifik bir formül kullanılarak dönüştürülmesi gerekir. For more information, see data sheet. HKV-Displayschleife_EN

Isı sayaçları

Elektronik ısı sayacının ekranındaki rakam ve semboller ne anlama gelmektedir?

Farklı tipte elektronik ısı sayaçlarımız mevcuttur. Web sitemizdeki veri sayfalarında ısı sayacınızın ekranında çıkanlar açıklanmaktadır.

Isı sayacımı nasıl okuyabilirim?

Tastenbelegung_gb

Her elektronik ısı sayacı ile şu anki ve yıllık tüketimin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Menüye erişmek için üstteki tuşa iki kez, alttaki tuşa bir kez basın. Level LO (Düşük Seviye) geçerli tüketimi, level L1 (seviye 1) yıllık tüketimi gösterir. Üstteki tuş ile seviyeler arasında geçiş yaparken, alttaki tuş ile ayrı bir seviyede alanlar arasında hareket edebilirsiniz. Herhangi bir seviyedeyken menüye dönmek için aynı anda her iki tuşa basın.

Su sayaçları

Elektronik su sayacının ekranındaki rakam ve semboller ne anlama gelmektedir?

Farklı tipte elektronik su sayaçlarımız mevcuttur. Web sitemizdeki veri sayfalarındas su sayacınızın ekranında çıkanlar açıklanmaktadır.

Faturayla ilgili sorular

Faturamla ilgili sorular için kime danışabilirim?

Faturanızla ilgili sorular için daima sayaç okuma hizmeti veren kurum ile iletişim kurmalısınız. Sayaç okuma hizmeti veren kurumu bilmiyorsanız, ev sahibiniz veya bina yöneticiniz ile temasa geçmelisiniz.

Verilerimin doğru şekilde iletilip iletilmediğini nasıl denetleyebilirim?

Sayaç okuma hizmeti veren kurumdan aldığınız makbuzdan verilerinizi kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir tutarsızlık durumunda sayaç okuma hizmeti veren kurum ile iletişim kurmalısınız.

İletişim:

ma_16
Ronny Schübel
Technical Support
International
Tel. +49 361 26 280 260
ronny.schuebel@qundis.com