Telsiz iletimi sağlık açısından tehlikeli midir?

Telsiz sistemimiz elektromanyetik açıdan son derece güvenlidir. Telsiz sayaç okuma cihazlarımızın iletim çıkışı 1 miliwattın altındadır. Hâlihazırdaki cep telefonlarının (UMTS) ortalama çıkışı 250 miliwatt’tır. Sonuç itibariyle, cep telefonlarının ortalama radyasyon seviyesi QUNDIS telsiz sistemlerinin 200 katıdır. Sayaç ölçüm cihazlarının optimize edilmiş iletim performansı ve minimum iletim süresi ilgili seviyelerin federal emisyon koruma yönetmeliklerince zorunlu koşulan sınırların oldukça altında kalmasını sağlar. Transmitting capacity of QUNDIS radio systems