Birim ölçeği ve ürün ölçeği arasındaki fark nedir?

Birim ölçeğinde, her bir ısı pay ölçer aynı K değeriyle programlanır. Fatura düştüğünde görüntülenen değer radyatörün değerlendirme faktörleriyle çarpılır, söz konusu değerlendirme faktörleri de hesaplanır. Değerlendirme faktörü radyatörün ısı çıkışına, radyatör tipine ve montaj tipine, faturada yazılı bilgilere bağlıdır. Hesaplanan değerler toplamı faturada tüketim birimi olarak görünür. Ürün ölçeğinde ise her bir ısı pay ölçer radyatörün K değeriyle önceden programlanmıştır. Faturadaki değerler ısı pay ölçerindeki değerlerin aynısıdır.

Tek sensörlü ve çift sensörlü işletim arasındaki fark nedir?

Tek sensörlü işletimde ortam sıcaklığı için sabit bir değer belirlenir ve sadece radyatör sıcaklığı ölçülür. Çift sensörlü işletimde ortam sıcaklığı ile radyatör sıcaklığı arasındaki gerçek fark hesaplanır. Ölçüm değeri tek (radyatör) veya çift sensör (radyatör ve ortam sıcaklığı sensörü) aracılığıyla kaydedilir.

Isı sayacımı nasıl okuyabilirim?

Tastenbelegung_gb

Her elektronik ısı sayacı ile şu anki ve yıllık tüketimin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Menüye erişmek için üstteki tuşa iki kez, alttaki tuşa bir kez basın. Level LO (Düşük Seviye) geçerli tüketimi, level L1 (seviye 1) yıllık tüketimi gösterir. Üstteki tuş ile seviyeler arasında geçiş yaparken, alttaki tuş ile ayrı bir seviyede alanlar arasında hareket edebilirsiniz. Herhangi bir seviyedeyken menüye dönmek için aynı anda her iki tuşa basın.